VI ÄLSKAR MAT!

Dessutom älskar vi Blekinge.

DETTA ÄR BLEKINGE MATAKADEMI

 

Akademiens syfte ska vara att uppmärksamma den blekingska matkulturen, premiera goda initiativ inom så väl matlagningskonsten som inom offentlig verksamhet, samt årligen utdela ett hederspris till någon person som varit speciellt framträdande i matsammanhang.

 

Akademiens mål är att aktivt arbeta för den blekingska maten och matkulturen och därvid också uppmärksamma forskning inom matområdet samt anordna seminarier och andra likvärdiga sammankomster för att stimulera till högre kunnande om matkulturens olika aspekter.

 

Vår hemsida är under uppbyggnad. Kontakta oss gärna och följ oss gärna på Facebook!

Aktuellt arrangemang!

KONTAKTA OSS

Tel: 070-444 20 41

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

© Copyright 2015. All Rights Reserved.