Hem

DETTA ÄR BLEKINGE MATAKADEMI


Akademiens syfte ska vara att uppmärksamma den blekingska matkulturen, premiera goda initiativ inom så väl matlagningskonsten som inom offentlig verksamhet, samt årligen utdela ett hederspris till någon person som varit speciellt framträdande i matsammanhang.


Akademiens mål är att aktivt arbeta för den blekingska maten och matkulturen och därvid också uppmärksamma forskning inom matområdet samt anordna seminarier och andra likvärdiga sammankomster för att stimulera till högre kunnande om matkulturens olika aspekter.


Kontakta oss gärna och följ oss gärna på Facebook!

Nytt samarbete!

Blekinge Matakademi har startat ett samarbetsprojekt med 6 olika Leader-områden i norra Polen. Projektet sker i nära samarbete med SydostLeader.

Syftet med projektet är att öka omsättningen för små- och medelstora företag genom ett samarbete med en närliggande stor marknad. Inspiration och nya affärsidéer, affärsutveckling av småföretag och kunskapsutbyte. Möjlighet till utökat samarbete för olika aktörer inom SydostLeader med Leader-områden i Polen.

 

Projektet startade i augusti 2019 och pågår till 31 maj 2022. I september 2019 deltog projektledningen på en mässa i Polen och träffade representanter för de polska LAG-grupperna.


Covid-19 påverkar när de internationella aktiviteterna kan fortsätta.
Planen är att så småningom delta i ett 2 dagars projektmöte/konferens/mässa i Polen där vi lär känna ett antal entreprenörer från norra Polen och testar deras produkter. På agendan finns också tid för diskussion om hur vi samarbetar idag mellan stad och landsbygd och vilka förbättringsmöjligheter som finns.


Det är vi som är Blekinge Matakademi